dinsdag 26 juni 2018

Privacy

Contactgegevens:
Thrillerlezersblog@gmail.com
Thrillerlezers.blogspot.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Thrillerlezers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Thrillerlezersblogspot@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Thrillerlezers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van e-mailmeldingen bij nieuwe berichten
– Je e-mailen indien dit nodig is om bijvoorbeeld contact op te nemen na een winactie.
– Thrillerlezers analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Thrillerlezers volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Thrillerlezers neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Thrillerlezers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Thrillerlezers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Naam en e-mailadres (e-mailmelding):
Je naam en e-mailadres slaan wij op zolang u op de e-mailmelding bent ingeschreven.
Als je bent ingeschreven, ontvang je een melding van een nieuw bericht.
– Naam en e-mailadres (eventueel adres):
Wanneer je meedoet aan een winactie, laat je een geldige naam en e-mailadres achter. Thrillerlezers benadert je via de e-mail en krijgt dan jouw adres doorgestuurd. Nadat het gewonnen boek/pakket is opgestuurd, verwijdert Thrillerlezers de e-mail van de winnaar.
– Naam en e-mailadres (reacties op blog):
Wanneer je een reactie geeft op Thrillerlezers laat je je naam en e-mailadres achter. Je naam kan ook een pseudoniem zijn. Je e-mailadres is wel verplicht. Het ingevoerde e-mailadres op normale blogposts (uitzonder winactie) wordt niet gebruikt door Thrillerlezers. De reacties (en daarmee de persoonsgegevens) blijven bewaard zolang het artikel online staat.

  • Meer informatie over het privacybeleid van Blogpot
– IP-adres
Wanneer je op Thrillerlezers komt, wordt het IP-adres opgeslagen door Google Analytics. Deze wordt geanonimiseerd. En blijft 26 maanden bewaard.
– Overige persoonsgegevens via correspondentie of telefonisch:
Wanneer je mailt met een vraag of je neemt contact met Thrillerlezers op, dan geef je Thrillerlezers persoonsgegevens. Deze worden bewaard zolang als noodzakelijk is. Zakelijke contacten worden opgeslagen in een adresboek.
– Locatiegegevens:
Je locatie wordt opgeslagen. Hiermee kan een beter beeld worden gevormd van de bezoeker. Dit heeft als functie om de website te verbeteren en aan te passen.
Deze gegevens bestaan alleen uit het land, waar je vandaan komt. En blijft 26 maanden bewaard.
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website:
Thrillerlezers slaat de activiteiten van bezoekers op. Hiermee kan de website worden verbeterd.
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk):
Vanuit Thrillerlezers kun je naar monze social mediakanalen gaan of naar Bol.com. Deze gegevens worden geregistreerd.
– Internetbrowser en apparaat type:
Thrillerlezers analyseert de gegevens over de browser en het apparaat type. Hiermee kan de website worden verbeterd of aangepast. En blijft 26 maanden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Thrillerlezers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Thrillerlezers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Thrillerlezers heeft een overeenkomst met Google Analytics en de hostingpartij..

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Thrillerlezers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Veronique’s Boekenhoekje gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Uw gegevens worden anoniem gedeeld met Google Analytics. De gegevens worden geanalyseerd met behulp van Google Analytics. Thrillerlezers heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics. Bij het delen van de gegevens wordt een deel van uw IP-adres achtergehouden voor uw privacy. Dit betekent dat de gegevens niet kunnen worden herleid en dat deze gegevens niet worden gebruikt door derden. De functie Gegevens delen met Analytics is uitgezet. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt door Google in combinatie met andere Google-diensten. En blijft 26 maanden bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Thrillerlezers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar vThrillerlezersblog@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Thrillerlezers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Thrillerlezers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Thrillerlezersblog@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten