dinsdag 26 juni 2018

Algemene voorwaardenDisclaimer

Algemene voorwaarden

Intellectuele Eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot website en de informatie, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten uitsluitend bij Thrillerlezers of haar opdrachtgevers. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming de informatie en/of de website openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, ook niet voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik of voor zover anderszins toegestaan onder dwingend recht. Bij twijfel hierover kunt u altijd contact met mij opnemen.
Bij gebruik van fotomateriaal zal 25 euro per dag(deel) in rekening gebracht worden tot een maxium van 875 euro per gebruikt beeld.
Beperking Aansprakelijkheid
Thrillerlezers aanvaardt geen aansprakelijkheid – uit welke hoofde dan ook – voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de website – waaronder de werking en/of het gebruik van, en de informatie – waaronder het gebruik ervan.
Links naar derden
De Websites bevatten links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Thrillerlezerskan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.
Toepasselijk Recht
Onder voorbehoud van alle rechten.

Google Analytics

Uw gegevens worden anoniem gedeeld met Google Analytics. De gegevens worden geanalyseerd met behulp van Google Analytics. Thrillerlezers heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics. Bij het delen van de gegevens wordt een deel van uw IP-adres achtergehouden voor uw privacy. Dit betekent dat de gegevens niet kunnen worden herleid en dat deze gegevens niet worden gebruikt door derden. De functie Gegevens delen met Analytics is uitgezet. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt door Google in combinatie met andere Google-diensten.
Meer informatie is ook te vinden in het privacybeleid.

Cookies

Bezoekers monitoren
Thrillerlezers maakt gebruik van verschillende tools om informatie te verzamelen over bezoekers. Er wordt gekeken hoe bezoekers op de website, hoe bezoekers zich gedragen op de website en welke pagina’s en berichten worden gelezen. Deze informatie is anoniem en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.
Gebruik van cookies
Thrillerlezers plaatst cookies bij bezoekers. Er wordt informatie verzameld over de pagina’s die worden bezocht en hoe vaak bezoekers terugkomen.
Meer informatie is ook te vinden in het privacybeleid

Affiliate links

Thrillerlezers is lid van het Partnerprogramma van Bol.com. Wanneer wij  naar Bol.com linken en je klikt erop, kom je op de website van Bol.com met een speciale link. Doe je een aankoop, dan krijgen wij een klein percentage (3% tot 8%) van de uiteindelijke aankoop. Je betaalt niet meer dan normaal als je via onze link een aankoop doet. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten